Energetikai tanúsítvány tudnivalók

Hogyan szerepel az energetikai tanúsítvány az adásvételi szerződésben?

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet kimondja, hogy az adásvételi szerződésnek tartlmaznia kell:

 1. annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
 2. a tanúsítvány azonosító kódját, és
 3. a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Ha ez a pont nem szerepel a szerződésben, akkor a szerződés tartalmi hiányossága jogszabályt sért.

A tanúsítvány azonosító kódja

A számítások elkészítése után a regisztrált tanúsító feltölti az adatokat és a kalkulációt az Országos Építésügyi Nyilvántartásba, ahol minden tanúsítvány egy egyedi kódszámot kap. Ez a HET azonosító, amit a szerződésben szerepeltetni kell.

Mi történhet, ha nem készíttetem el?

Ha nem készíttet tanúsítványt mint tulajdonos, akkor jogszabályt sért, és 50 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Elképzelhető az a kényelmetlen helyzet, hogy eladja lakását úgy, hogy nem készül energiatanúsítvány, és az új tulajdonos a következő télen olyan fűtési számlával szembesül, amire nem számított. Mivel a tanúsítvány törvényileg járt volna neki - amiből tudhatta volna, hogy az ingatlan magas fogyasztású - ezt számon kérheti az eladón. Ha a jogszabálynak megfelelő módon kívánják megkötni a szerződést, abban szerepelnie kell a tanúsítvány átadását/átvételét kijelentő nyilatkozatnak, és az azonosító kódnak. A törvényi szabályozás jelenleg ezt írja elő.

Kell-e az energetikai tanúsítvány a tulajdon átruházás földhivatali bejegyzéséhez?

1997. évi CXLI. törvény tételesen felsorolja, milyen dokumentumokra van szükség az adás-vétel földhivatali bejegyzéséhez. Az energiatanúsításról szóló jogszabály később készült, és erre a listára az energia-tanúsítvány nem került visszavezetésre. A földhivatal tehát nem kéri és nem is kérheti a tanúsítványt, amíg a törvényt nem módosítják ennek megfelelően. Javasoljuk, hogy érdeklődjön ügyvédjénél, ő biztosan naprakész információkkal tud szolgálni az adás-vételi eljárás részleteivel kapcsolatban.

Hirdetésben szerepeltetni kell-e a besorolást?

Az előírás úgy fogalmaz, hogy szerepeltetni kell a besorolást az ingatlan hirdetésében, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll. Ha azonban még nem készült el a vizsgálat, akkor értelemszerűen nincs erre lehetőség. A szabályozás a jelenlegi állapotában tehát nem kötelez a tanúsítvány elkészíttetésére, önmagában amiatt, hogy eladásra hirdetjük az ingatlant.

Kell-e ingatlan bérbeadáshoz?

A rendelet szerint igen, bérbeadás esetén kötelező rendelkezni a minősítéssel. Ez független attól, hogy a szerződést milyen időtartamra kötik.

Lakás zöldkártya

A lakás zöldkártya az energetikai tanúsítvány kevésbé elterjedő neve: olyan igazoló okirat, amely az adott építmény energiafogyasztási hatékonyságáról nyújt tájékoztatást. "AA++"-tól "JJ"-ig terjedő skálán kerül rögzítésre az ingatlan energiaosztálya. Ez a skála tulajdonképpen energiagazdaságossági szinteket jelöl.

Európai uniós direktíva a fenntartható fejlődésért

Európai uniós direktíva kötelezte a tagországokat a tanúsítás bevezetésére, melynek célja az épületek energiahatékonyságának növelése. Az EU egységes energiafelhasználást értékelő módszert ír elő a tagállamok számára, amelynek célja, hogy az ingatlanok ebből a szempontból is összehasonlíthatók legyenek. A várakozások szerint ez befolyásolni fogja az ingatlanárakat, a magasabb hatákonyságú épületek könnyebben értékesíthetőek, vagy nagyobb piaci értékűek lesznek, ezáltal indirekt módon elősegíti a környezetvédelmet. Az unió hosszú távú célja a lakóingatlanok energiaracionalizálása, a környezettudatosabb építkezés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A fenntartható fejlődésről egyre többet hallhat az ember, annyit kell alatta értenünk, hogy az erőforrások végessége miatt előbb-utóbb szembesülnünk kell a jelenlegi pazarló életvitelünk végével. El kell érnünk, hogy mielőtt erre sor kerülne, már olyan módon hasznosítsuk a környezetünk elemeit, hogy azok folyamatosan megújuljanak. Ennek elősegítése érdekében kötelezően a gazdaságos és energiahatékonyságában magasabb fokú megoldások felé terelendő az építőipar és a felhasználó lakosság is.

Mit tartalmaz az energetikai tanúsítvány?

a lakás zöldkátya kalkulációs részének előlapja

Az energiatanúsítványok tartalmát a tanúsításról szóló jogszabályok részletesen meghatározzák. Tartalmazza az ingatlan/lakás osztályba sorolását, és az ezeket alátámasztó számításokat, a megbízó és az ingatlan adatait, a tanúsító jogosultsági számát, aláírását, pecsétjét, és javaslatot is a mérlegelendő korszerűsítésekről. Tekintsen meg itt egy minta energetikai tanúsítványt és tartalmát!

Energia-megtakarításra irányuló javaslat

A jelenlegi jogszabály állapot szerint a tanúsítványnak tartalmaznia jell egy javaslatot, ami egyrészről az azonnal megvalósítható üzemviteli intézkedésekre irányul, másrészt az épületre vagy lakásra ajánlható energiahatékonyságot növelő korszerűsítő beruházásokat sorolja fel. Talán magától is evidens, hogy a javaslat semmilyen felújítási kötelezettséggel nem jár a megrendelőre nézve.

Mitől függ, hogy melyik osztályba sorolják az ingatlanunkat?

Az ingatlan besorolása számos tényezőtől függ, de ezek alapvetően két csoportra bonthatók:

1. az épület fizikai kialakításával összefüggő tényezők - a szerkezetek minősége, mennyisége, hőszigetelő képessége. Megvizsgáljuk, hogy milyen anyagú, milyen vastagságú falak és födémek határoják a belső teret, milyen légzáróságúak, hőátbocsátásúak a beépített ablakok, ajtók.

2. az épületgépészeti rendszerek jellege – a fűtési, hőtermelési módok hatásfoka, a felhasználásra kerülő energiaforrások környezetre gyakorolt hatásával súlyozva.

A két pont természetesen összefügg; egy rendkívül jól hőszigetelt házat (pl. passzívházat) gyakorlatilag mindegy, hogy mivel és milyen módon fűtünk, az egy négyzetméterre jutó energiafelhasználása minenképp alacsony lesz, és így az energetikai besorolása is kedvezőbb. A tanúsítási folyamatot - és a besorolást - a 176/2008 Korm. Rendelet részletesen szabályozza. Alapvető jellemzője, hogy a környezetbarát megoldásokat részesíti előnyben, például két teljesen egyforma lakás közül, ha az egyiket földgázzal fűtik, a másikat pedig megújuló (pl. nap) energiával, akkor az utóbbi kedvezőbb kategóriába fog esni, a jogszabály megítélése alapján. A 7/2006 TNM rendelet a számítások elvégzésének pontos menetét írja le. Hasznos hivatkozásokat gyűjtöttünk össze a témakörrel kapcsolatban.

Hogyan függ össze az energetikai besorolás és a rezsiköltség?

Mivel a jogszabály célja a környezetbarát épületek előnyben részesítése, így nem feltétlenül az az ingatlan kap jobb besorolást, aminek az üzemeltetési költsége kisebb. Bizonyos ritka esetekben előfordul, hogy egy rosszabb kategóriájú lakás rezsije kisebb, általánosságban azonban igaz, hogy egy adott épületkategóriában - például panellakások – a jobb besorolás olcsóbb üzemeltetést is jelent. Tekintse meg a besorolás szerinti összehasonlító példánkat!

Ki végezhet tanúsítói tevékenységet, milyen tanfolyam szükséges hozzá?

A 104/2006 (IV.28), a 176/2008. (VI. 30.), illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendeletek szabályozzák, ki végezhet épületenergetikai tanúsítást. Ennek alapfeltétele a szakirányú mérnök végzettség, és az előírt szakmai gyakorlat. A mérnök vagy építész kamarai tagság megszerzését követően a jelölt részt vehet egy felkészítő tanfolyamon, ez után jogosultsági vizsgát kell tennie. A tanúsító szakember minden esetben jogosultsági jelével és tagsági számával igazolja az energetikai tanúsítvány szakszerűségét. Érdemes lehet meglátogatni a mérnöki kamarák honlapjait, ahol ellenőrizhetőek a tanúsítók aktív jogosultságai.

Szükséges dokumentumok

Mivel használt lakások esetében általában nem állnak rendelkezésre építési dokumentumok, így a lakás kialakítását és műszaki paramétereit minden esetben a helyszínen felmérjük. Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy minden szükséges munkarészt tartalmaznak, ennek megfelelően a megbízónak semmilyen dokumentációt nem kell biztosítania. A tanúsítandó ingatlan adataira és helyrajzi számára lesz szükség. Ezen kívül csak lehetőséget kell biztosítania mérnök kollégánknak a helyszíni szemle elvégzésére és az épület felmérésére. Részletesebben az energetikai tanúsítás menetéről a főoldalon olvashat. Új építésű lakás használatbavételi engedélyéhez számos dokumentum kell, de az oldal témájának megfelelően ezt nem részletezzük. Természetesen bármilyen alaprajz, műszaki leírás segíti a munkánkat, így gyorsabban tudjuk felmérni a szükséges paramétereket.

Az elkészítés ideje

Egy energiatanúsítvány elkészítése összesen körülbelül 5-8 órányi munkát igényel egy átlagos társasházi lakás esetében. Mivel a helyszíni felmérés és a számítások elvégzése nem egyszerre történik, így 2-4 munkanap a teljes elkészítési idő. A befejezés és átadás pontos határidejét minden esetben a megrendeléskor egyeztetjük Önnel.

Kell-e hőkamerás vizsgálat a tanúsításhoz?

Nem. A szakma általánosan elfogadott eljárása szerint termográfiás mérésre nincs szükség a tanúsításhoz. A hőkamerás vizsgálatot általában csak hibafeltárásra alkalmazzák, például penészesedési problémák felderítésére, és egyéb olyan esetekben, ahol a hőszigetelő burkon valamilyen hiba van, de az kívülről nem látható. A paneles épületek szerkezetei sokkal kevésbé változatosak, mint a hagyományos építésmódúaké, így nagy biztonsággal azonosíthatóak bonyolultabb mérések, vagy bontás nélkül.

Helyszíni felmérés nélkül végezhető-e energetikai tanúsítás?

Nem, pontosabban csak abban az esetben, ha az eredeti tervek és a felelős műszaki vezető nyilatkozata is rendelkezésre áll. Ez szinte kivétel nélkül csak az újépítésű lakóingatlanok esetében teljesül. Új ingatlanok esetén a tervdokumentáció alapján készül el a tanúsítvány, amelynek hitelességéért a műszaki vezető vállalja a felelősséget.

Mit kell megvizsgálni a felméréskor?

A lakás fűtött területeinek építészeti kialakítását, alapterületét, térfogatát, a lehűlő felületek kiterjedését és jellegét, különös tekintettel a falakra, födémekre és nyílászárókra. A beépített épületgépészeti rendszereket teljes részletességgel: hőtermelő berendezéseket és hőleadókat, a használati melegvíz termelés berendezéseit, hűtési- és légtechnikai rendszereket. A tanúsító fotódokumentációt is készít a számításba vett berendezésekről, ha a tulajdonos beleegyezését adja.

Az energiatanúsítvány ára

Az energetikai tanúsítvány panel lakásokra általában olcsóbb, mint hagyományos, falazott építésmódú lakásokra. Ennek oka, hogy az épületszerkezetek könnyen azonosíthatók, az alaprajzok szabályosak, a lakás felmérése és a számítás elvégzése egyszerűbb, mint más épülettípusok esetében. A PANEL energetikai tanúsítvány megpróbál országosan hasonló árakon dolgozni, ezt úgy tudjuk elérni, hogy mindig a legközelebbi tanúsító szakértő partnerünk bevonásával végezzük el a munkát. Minden országosan jelentős lakótelep közelében van mérnök kollégánk, lefedettségünket megtekintheti térképünkön is. A tanúsítási díjaink az épület állapotától függetlenek, ártáblázatunkból tájékozódhat, hogy pontosan mennyi lesz a kiállítás teljes díja az Ön lakására, ha tőlünk rendeli meg azt.

Meddig érvényes?

Az energiatanúsítvány a kiállítástól számítva 10 évig érvényes, abban az esetben, ha az ingatlanon nem végeznek felújítást, hozzáépítést, gépészeti korszerűsítést, illetve a jogszabályi követelmények nem módosulnak. Ezekben az esetekben a tanúsítványt újra ki kell állítani a megváltozott adatoknak megfelelően, értelemszerűen csak akkor, ha arra újra szükség van. A tanúsító köteles a dokumentumot az OÉNY (Országos Építésügyi Nyilvántartás) központi adatbázisába feltölteni, és a kiállítástól számított 10 évig megőrizni. Így, ha később újra szükség lenne a tanúsítvány kiállítására, vagy aktualizálására, ez egyszerűen megtehető.

A jogszabály szerinti energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány jogszabály szerinti kiállítását, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet írja elő és szabályozza. Lakások eladásához 2012-től kötelező az elkészíttetése, ez az eladó feladata. A jogszabályt megtekintheti itt (176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet). Adás-vételi szerződés kötésekor javasoljuk, hogy Ön vagy ügyvédje ellenőrizze a legfrissebb állapotát. Értelmezési kérdésekben szívesen segítséget nyújtunk elérhetőségünkön. A 7/2006 TNM rendelet részleteiben írja le a számítások algoritmusát.

lakások energia osztály eltérése

Kötelező az energetikai tanúsítás

 • új épület használatbavételi engedélyének kérésekor
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység: lakás, iroda) tulajdonjog átruházása esetén
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) bérbeadása esetén
 • 250 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Nem kötelező az energetikai tanúsítvány

 • a használatbavételi engedélyezést megelőző tulajdon-átruházás esetén,
 • ha ugyanabban az ingatlanban már résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
 • ideiglenes épületre, nyaralókra, hétvégi házakra
 • hitéleti, vallási funkciójú épületekre
 • egyes mezőgazdasági, ipari vagy műhely jellegű épületekre

Szükséges lehet:

 • Lakásfenntartási támogatás igénylésekor
 • Energetikai pályázatok készítésekor
 • Jelzálogalapú hitel-kérelem elbírálásához
Tudjon meg minél többet a tanúsítványról!

Tel.: 20-374-5458
paragrafus-jelkapcsolatár, árakenergia tanúsítvány, energetika